GOLD Peptide

GOLD PEPTIDE


 

            ทองคำบริสุทธิ์ ต่อต้านริ้วรอย ยกกระชับผิว และกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนใหม่ ช่วยยับยั้งการทำลายคอลลาเจนโดยกระบวนการยับยั้งเอนไซม์ MMP1,MMP2,MMP9 เป็นสาร “Super Activation Effects” ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ผลลัพธ์ที่ได้คือการต้านริ้วรอยแห่งวัย ยกกระชับผิวให้ผิวตึงเรียบเนียน กระตุ้นผิวให้เกิดการสร้างคอลลาเจน อิลาสตินและลามินิน

 

Visitors: 611,634